On Ramp (תוכנית מתחילים)

תוכנית של שניים עשר שיעורים מודרכים (שלוש פעמים בשבוע במשך כחודש) בהם תלמדו את התנועות היסודיות הנדרשות להשתלב באימוני הקבוצות הסדירים. בתוכנית תלמדו תנועות של התעמלות קרקע, הנפת משקולות, תרגילי משקל גוף ועוד. כל זאת באווירה מקצועית ותומכת