מערכת שעות

שעות פעילות יום ראשון יום שני יום שלישי יום רביעי יום חמישי יום שישי שבת
07:15
Gymnastics
08:15
WOD
WOD
WOD
WOD
Gymnastics
09:15
Gymnastics
17:15
KIDS
KIDS
18:00
נוער
נוער
נוער
נוער
19:00
WOD
WOD
WOD
WOD
WOD
20:00
WOD
WOD
WOD
Endurance
Boot
Camp
WOD
21:00
WOD
Boot
Camp
WOD
WOD
WOD
WOD

*Open Gym בכל שעות הפעילות בבוקס בהרשמה מראש