מערכת שעות

שעות פעילות יום ראשון יום שני יום שלישי יום רביעי יום חמישי יום שישי שבת
07:15
WOD
08:15
WOD
Calistenics
WOD
WOD
WOD
09:15
WOD
18:00
נוער
נוער
19:00
WOD
WOD
WOD
WOD
WOD
20:00
WOD
WOD
WOD
WOD
WOD
WOD
21:00
WOD
WOD
WOD
WOD
WOD
WOD

*Open Gym בכל שעות הפעילות בבוקס בהרשמה מראש