תקנון המועדון

קרוספיט שמשון – תקנון

מסמך זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד

 • תנאים כלליים:
 1. החברות (מנוי, כרטיסייה) ב"קרוספיט שמשון" הינה אישית ואינה ניתנת להעברה.
 2. שעות הפעילות של המועדון מפורסמות באפליקציה, ובאתר האינטרנט.
 3. הנהלת המועדון רשאית לקבל כל החלטה לרבות הפסקת חברות, שינוי בשעות האימונים, שינוי התקנון, שינוי, ביטול או הוספה של שירותי המועדון, מחירים וכ"ו.
 4. בקרוספיט שמשון יש 3 קטגוריות גיל: ילדים (kids)- מגיל 9 ועד 11, נוער- מגיל 12 ועד 15. מבוגרים מגיל 16 ועד 120 (ומעבר).
 5. המועדון אינו אחראי על ציוד אישי. ציוד אישי שימצא בשטח המועדון ירוכז ומעת לעת יימסר או ייזרק.
 6. חתימה על התקנון הינו תנאי לחברות במועדון.
 7. הפעילות בקרוספיט שמשון תתועד לעיתים באמצעים דיגיטליים ואלקטרוניים.  וכי תיעוד זה הינו רכושו הבלעדי של קרוספיט שמשון והוא רשאי לעשות בו שימוש פרסומי ואחר. חבר מועדון שאינו מעוניין, יודיע על כך בכתב להנהלת המועדון.
 • כשירות ואישור רפואי:
 1. חוק הספורט וחוק מכוני הכושר קובעים כי המתאמן נושא באחריות המלאה לבריאותו ובטחונו במועדון הכושר.
 2. על כל מתאמן למלא הצהרת בריאות, שבה המתאמן מצהיר כי הינו בריא ואין כל מניעה רפואית או אחרת לבצע פעילות גופנית מאומצת.
 3. יש לעדכן את המועדון על שינוי במצב הבריאותי שיכול להשפיע על הכשירות לבצע פעילות גופנית מאומצת
 4. מועדון קרוספיט שמשון, הנהלת המועדון והצוות אינם נושא בכל אחריות לנזקים רפואיים ואחריםהעלולים להיגרם במהלך האימונים, בתוך המועדון ומחוצה לו.
 5. ההשתתפות באימוני המועדון מותנית בהצהרת בריאות זו, וכן בחתימה על התקנון.
 • כללי ההתנהגות בקרוספיט שמשון:
 1. חבר המועדון מתחייב למלא אחר כל ההוראות, הכללים והתקנות הקבועים בחוק ו/או אשר יקבעו ע"י הנהלת המועדון.
 2. חבר המועדון מתחייב להתנהג בנימוס, בכבוד ובדרך ארץ בעת שהותו במועדון, באופן שלא יפריע, יפגע, יעליב ו/או יהווה מטרד לאחרים ולא יפגעו בניהול התקין של המועדון.
 3. העישון אסור בכל שטחי המועדון.
 4. יש להישמע להוראות המדריכים והצוות.
 5. הפרת ההוראות המצוינות לעיל עשויה לגרום להפסקת החברות במועדון.
 6. אין להכניס אורחים, הורים או מלווים לשטח האימון (האזור המצופה גומי או דשא סינטטי).
 • שימוש במתקני המועדון:
 1. יש לשמור על הסדר והניקיון בכל רחבי המועדון.
 2. אנחנו יודעים שהציוד מתבלה. יש לשמור על תקינותו, ולדווח למאמן על ציוד לא תקין.
 3. השימוש בציוד ובמתקנים יעשה באופן בטיחותי ולפי הוראות המדריכים.
 4. בסוף כל אימון יש להחזיר את כל הציוד למקומו.
 5. אם הזעת על הציוד או על והרצפה –  בבקשה לנגב ולהשאיר נקי לבאים אחריך.
 6. יש להשתמש במגבת אישית.
 • הרשמה לאימונים:
 1. ההרשמה לאימונים נעשית באפליקציית ארבוקס – לא נרשמתם, לא תוכלו להיכנס לאימון.
 2. אם האימון מלא, כנסו לרשימת המתנה – אם התפנה מקום באימון, תקבלו אוטומטית עדכון ותוכלו להגיע.
 3. נרשמתם ואתם רואים שאתם לא יכולים להגיע, מחקו את עצמכם בשביל שחבריכם יוכלו להירשם מוקדם מספיק לפני תחילת האימון.
 4. יש להגיע 5 דקות לפני תחילת האימון, ולבצע צ'ק-אין בכניסה.
 • מסלולי מנויים:
 1. המועדון מציע מס' מסלולי חברות:
 • מנוי תקופתי – חודשי/רבעוני/ שנתי. המנויים הם במסלול של 3 אימונים בשבוע או מנוי חופשי.
 • הסדר חד פעמי – כניסה חד פעמית או רכישת כרטיסיה של 10/25 כניסות.
 1. מחירי החברות במועדון מופיעים באתר של המועדון.
 2. הנחות במחירי החברות יתנו במקרים הבאים:
 • אנשי כוחות הביטחון זכאים להנחה של 10%, מותנה בהצגת אישור.
 • 2 חברים מאותה משפחה גרעינית זכאים להנחה של 5%.
 • 3 חברים ומעלה מאותה משפחה גרעינית זכאים להנחה של 10%.
 1. חידוש מנוי יעשה לפי התעריפים החלים בעת חידושו.
 • הקפאת מנוי:
 1. טסים לחופשה בחו"ל? פרויקט מהעבודה? מילואים? בואו נראה איך אנחנו יכולים לעזור:
 • מנוי שנתי: ניתן להקפיא את המנוי עד 30 ימי הקפאה. ניתן להקפיא מנוי ממינימום של 10 ימים.
 • מנוי רבעוני: ניתן להקפיא את המנוי ל 10 ימים, כלומר אפשרות להקפאה אחת בלבד.
 1. שימו לב לפרט החשוב הבא: זמן ההקפאה מתווסף למנוי לאחר תאריך סיומו המקורי – אין זיכוי כספי בגין תקופת ההקפאה במקרה של ביטול מנוי.
 • ביטול מנוי:

אנחנו עושים מאמצים כדי שתהיו מרוצים תמיד, ותתאמנו אתנו לנצח! אבל אם בכל זאת נאלצתם לבטל מנוי:

 1. בקשה לביטול מנוי יש לשלוח בכתב (הודעת וואטסאפ מספיקה) עד 14 יום לפני מועד הביטול המבוקש.
 2. החל ממועד הביטול המבוקש יבוטלו כל התשלומים העתידיים.
 3. במקרה בו הבקשה לביטול המנוי נשלחה אחרי החיוב לחודש הנוכחי, לא יוחזר חודש חלקי.
 4. לא ניתן לעדכן ביטולים או הקפאות בדיעבד.
 5. לא יוחזר תשלום על חוסר שימוש במנוי.
 6. כרטיסיות – לא ניתן לקבל החזר כספי.
 • חוגי הקידס:
 1. חוג הקידס מיועד לילדים בגילאים 9-11.
 2. השתתפות הילד בחוג הינה באחריות ההורים בלבד.
 3. ילדים מתאמנים במסלול שנתי של פעמיים בשבוע, בימים קבועים.
 4. תנאי הקפאה וביטול, לפי הכללים הנזכרים למעלה.
 5. ילד שיפריע למהלך האימון, רשאי המאמן להוציאו מהאימון,והנהלת המועדון רשאית לבטל את השתתפותו בחוג.
 • מנוי נוער:
 1. אימוני הנוער מיועדים לנוער בגילאים 12-15.
 2. מנוי נוער הינו שנתי המנויים הם במסלול של 2אימונים בשבוע או מסלול חופשי.
 3. אימוני הנוער מתקיימים בימים קבועים ובשעות קבועות.
 4. ההרשמה לאימוני הנוער הינה על בסיס מקום פנוי.
 5. הנוער נדרש להשתמש בארבוקס לצורך רישום לאימונים, כמו המבוגרים.
 6. תנאי הקפאה וביטול, לפי הכללים הנזכרים למעלה.
 7. נער שיפריע למהלך האימון, רשאי המאמן להוציאו מהאימון,והנהלת המועדון רשאית לבטל את המנוי.

הצטרפות קטין (עד גיל 18 ) כחבר מועדון, טעונה בחתימת אחד ההורים על הצהרת הבריאות והתקנון.

 • הצהרה:

בחתימתי על מסמך זה הנני מצהיר, כי קראתי את תקנון קרוספיט שמשון והבנתי את תוכנו.

הנני מוותר על כל תביעה או טענה מכל סוג שהוא כלפי קרוספיט שמשון, בין מחמת  נזק ישיר, עקיף או בכל אופן אחר. כמו כן, אשא באחריותי בכל התוצאות הנובעות ממסירת הצהרה כוזבת או מחמת שינוי שחל בהצהרתי הבריאותית.